Karishma, Karve Road
Paritosh, Karve Nagar
Padmalaya, Aundh
Pushpak, Kondhwa
Pinnacle, Tadiwala Rd